هدف ما ارائه راهکار های مناسب مدیریت مالی و . . . ارزش آفرینیست

امور مالی

خدمات نوین امور مالی

استانداردهای حسابداری

استانداردهای حسابداری.

امور اداری

انضباط اداری اصول اولیه و راهگشای رسیدن به داده های مالی

چگونه ما برای شما کار می کنیم؟

شروع یک دوستی که کار جزء لاینفک آن است با ارزشترین اقدام دوطرفه برای رسیدن به اهداف برد، برد می باشد. تیم پیراحساب در قدم اول در پی ارزش آفرینی برای سازمانهایست که به ما اعتماد کرده اند و شروع یک دوستی را رقم زده اند. شناسایی نقاط ضعف و قوت یک سازمان از لحاظ مدیریت مالی و ارائه راهکارهای مناسب مالی راه حل همیشگی ما برای نیل به اهداف برد، برد سازمان شماست.

با ما در ارتباط باشید

ضمن سپاس بی پایان به واسطه اعتماد به پیراحساب ما در کوتاه ترین زمان پاسخگوی شایسته ای برا شما خواهیم بود.

مشاوره شخصی رایگان

شما میتوانید در هر زمان با ما در تماس باشید و از تجربیات و دانش تیم مشاوره پیراحساب بهره ببرید.

نکات کلیدی

ضمن سپاس بی پایان به واسطه اعتماد به پیراحساب ما در کوتاه ترین زمان پاسخگوی شایسته ای برا شما خواهیم بود.

آموزش حسابداری

ضمن سپاس بی پایان به واسطه اعتماد به پیراحساب ما در کوتاه ترین زمان پاسخگوی شایسته ای برا شما خواهیم بود.

تامین نیروی متخصص

شما میتوانید در هر زمان با ما در تماس باشید و از تجربیات و دانش تیم مشاوره پیراحساب بهره ببرید.

شروع پرونده شما

با ارسال یک درخواست از هر طریق پروسه گشایش پرونده شما شروع خواهد شد و دوستی ما آغاز.

بعد چه اتفاقی می افتد؟

بعد از بازگشایی پرونده شما پروسه انجام مراحل و تکالیف مالی راه اندازی میگردد. شناخت موقعیت مالی شرکت و مراحل قابل اجرا و ارائه راهکارهای مالی شروع خواهد شد.

اقدام از طریق رعایت استانداردهای حسابداری

مطابقت رویه های حسابداری اجرا شده در شرکت شما و استانداردهای حسابداری و تشخیص انحرافات مربوطه و اصلاح رویه های منحرف از استاندارد به طرز معقول و ارائه راهکارهای اجرائی استانداردها در روند ارزش آفرینی شرکت شما موثر خواهد بود. به ترتیبی که نشت هزینه را کاهش و مقبولیت صورت های مالی شما را بالا میبرد.

ما اعتقاد داریم بهترین موسسه حسابداری با ارائه راهکارهای مناسب مدیریت مالی در ایران هستیم.

اگر می خواهید بهترین موسسه حسابداری برای کسب وکار شما راهکار ارائه نماید، نامه ای برای ما بنویسید!

زمینه های تخصص

امور مالی

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه.

امور اداری

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه.

استانداردهای حسابداری

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه.

قوانین و جرائم مالیاتی

آگاهی نسبی از قوانین و جرائم عدم انجام تکالیف مالیاتی یک مزیت است.

اعلان های مالیاتی

زمانشناسی و انجام به موقع تکالیف مالی یک هوشمندی است که شما را به لحاظ مدیریت مالی در ناحیه امنی قرار میدهد.

هیئت حل اختلاف مالیاتی

ماهیت هیئت حل اختلاف چیست و چرا ما برای دفاع از حقوق مالیاتی خود به آنجا میرویم.

27

کسانی که به ما اعتماد کرده اند

15

سال تجربه

24/7

پشتیبانی و پاسخ گویی

100

ارزش آفرینی

همکاران ما